Живопись - Пейзаж
Петр Козорезенко. Облако.
Облако.